September 26

Сентябрьский флешмоб

1. Какое местоимение превратится в союз, если прочесть его справа налево? – он-но.

2. Иногда его вешают, задирают, везде суют, а иногда с ним остаются. Что это? – нос.


3. В каком слове 100 отрицаний. – стонет․


4.Чем отличаются значения слов приуменьшить и преуменьшить? – Приуменьшить – немного уменьшить (приставка при- имеет значение неполного действия).
Преуменьшить – очень уменьшить (пре- = очень).


5. В слове лёгкий буква г произносится как х. Вспомните ещё 2 слова, имеющих такую же особенность. – Бог, мягкий.

6. Допишите вторую часть фразеологизма.
1) Овчинка … 2) Как две капли … 3) Топтаться на … 4) Чёрным … 5) Зарубить себе … 6) Дамоклов … 7) Еле-еле душа … 8) Крокодиловы … 9) Ждать у … 10) Принять за чистую … 11) Проще пареной … 12) Обвести вокруг …

1) Овчинка выделки не стоит․
2) Как две капли воды․
3) Топтаться на месте.
4) Чёрным по белому.
5) Зарубить себе на носу.
6) Дамоклов меч.
7) Еле-еле душа в теле.
8) Крокодиловы слезы.
9) Ждать у моря погоды․
10) Принять за чистую монету.
11) Проще пареной репы.
12) Обвести вокруг пальца.

7. В данных фразеологизмах не хватает одного и того же слова  (в разных формах). Какое слово используется в этих фразеологизмах? Что означают эти фразеологизмы?

1.   Как …сняло., Из…вон., Мастер на все…, Сидеть сложа …        
2.   Черным по …, …нитками  шито,. Сказка про…бычка., Доводить до…каления.      
3.   Не в бровь, а  в …, … на лоб полезли., …на мокром месте., Смотреть правде  в…
4. Толочь … в ступе., Как в … канул., Много…утекло., Выйти сухим  из…  

1. Слово – рука
Как рукой сняло (внезапно прошло)․
Из рук вон (плохо).
Мастер на все руки (человек, умеющий всё делать).
Сидеть сложа руки (бездельничать).

2. Слово – белый
Чёрным по белому (cовершенно ясно).
Белыми нитками шито (сразу бросается в глаза).
Сказка про белого бычка (бесконечная история).
Довести до белого каления (приводить в состояние крайнего раздражения).

3․ Слово – глаз
Не в бровь а в глаз (очень точно).
Глаза на лоб полезли (приходит в состояние крайнего удивления.
Глаза на мокром месте (человек, которого легко довести до слёз).
Смотреть правде в глаза (трезво оценивать обстановку).

4․ Слово – вода
Толочь воду в ступе (заниматься какой-либо бесполезной деятельностью).
Как в воду канул (бесследно исчез).
Много воды утекло (прошло много времени).
Выйти сухим из воды (избегать заслуженного наказания).

    

April 29

Մաթեմատիկայի ֆլեշմոբ/երկրորդ մակարդակ

1. Տեղափոխելով ընդամենը 2  լուցկու հատիկ՝ ստացիր  առնվազն հինգ տարբեր թվանշան պարունակող հնարավոր  ամենամեծ վեցանիշ թիվը։

Подпись отсутствует

351785

2. Վերականգնիր հավասարությունը՝ օգտագործելով   թվաբանական գործողության նշանները:  8 7 6 5 4 3 2 1 = 3

(8-7)-(6-5)+(4-3)×(2+1)=3

3. Արամը մայրիկին նվիրեց սպիտակ,  կարմիր ու վարդագույն կակաչներից կազմված  ծաղկեփունջ, որը կազմված էր 25 ծաղկից: Քանի՞ սպիտակ կակաչ  կար ծաղկեփնջում, եթե հայտնի է, որ ծաղկեփնջում սպիտակ ու կարմիր կակաչների քանակը հավասար էր, իսկ վարդագույն կակաչները 2 անգամ քիչ էին  սպիտակներից։

25=10+10+5

4. Կշեռքին դրված միրգը տարայի հետ միասին 1կգ 200գ է: Մրգի կեսը վերցնելուց հետո այն դարձավ՝ 800գ։ Քանի՞ գրամ է տարան:

400գ

5. Գտիր ամենամեծ երկնիշ թիվը, որի թվանշանների գումարը 8 է, իսկ արտադրալը՝ 15։

5+3=8
5×3=15=>53

6. Թվի և իր կրկնապատիկի գումարը քանի՞  անգամ է մեծ այդ թվի կեսից։

Օրինակ՝ 4+8=12, 4÷2=2, 12÷2=6(անգամ)

7. Արմենը 11 տարեկան է, իսկ Միքայելը՝ 1 տարեկան։  Քանի՞  տարի հետո  Արմենը Միքայելից  մեծ կլինի երկու անգամ։

Արմեն – 11տարեկան +9=20
Միքայել – 1տարեկան +9=10

8. Քառակուսու մակերեսը  36 է։ 5 այդպիսի քառակուսիներ  իրար  կողք դասավորելով ստացվել է ուղղանկյուն։ Գտեք այդ ուղղանկյան  պարագիծը։

S=a×b
S=36
P=2×(a+b)
2×(30+6)=72
Sք=6×6=36
5×6=30(ուղղ. երկ.)
P=2×(6+30)=72

9. Աննան, երբ  իր մոտ եղած կոնֆետները  որոշեց  հավասարապես տեղավորել   8  տուփում, նկատեց, որ  2 կոնֆետ ավելանում է։ Նա տուփերի քանակը ավելացրեց 4-ով ու կրկին փորձեց հավասարապես տեղավորել  եղած տուփերում,  սակայն նկատեց, որ այդ դեպքում ևս ավելանում է 2 կոնֆետ։  Ամենաքիչը  քանի՞  կոնֆետ կարող էր ունենալ  Աննան, եթե հայտնի է, որ նրա ունեցած կոնֆետների քանակը երկնիշ թիվ է։

26

10. Գնացքը հաստատուն արագությամբ շարժվելով 2 օրում անցավ 2720կմ ճանապարհ։ Առաջին օրը նա ճանապարհի վրա ծախսեց 20 ժամ, իսկ երկրորդ օրը՝ 6 ժամով պակաս, քան առաջին օրը։ Գնացքը որքա՞ն ճանապարհ  անցավ առաջին օրը։

20-6=14ժ (II օր)
20+14=34ժ (2օրը միասին)
2720/34=80 (1ժ)
80×20=1600կմ (I օր)

April 4

Մաթեմատիկայի ֆլեշմոբի վերլուծություն

Երկրորդ մակարդակ

1. Մտքումս մի թիվ եմ պահել, Եթե այդ թվին ավելացնեմ նրա կրկնապատիկը, այնուհետև փոքրացնեմ 11-ով, ապա կստանամ 7: Ո՞ր թիվն եմ մտապահել։

7+11=18
18=6+(6+6)

2. Ինչպե՞ս կփոխվի գումարը, եթե գումարելիներից մեկը մեծացնենք 3-ով, իսկ մյուսը փոքրացնենք 6-ով։

+3-6=(-3)

3. Գտնելով օրինաչափությունը, լրացրո՛ւ դատարկ վանդակը։

Подпись отсутствует

66-40=26
77-50=27
82-60=22

4. 3 որմնադիր 3 մետր պատը շարում են 3 ժամում։ Քանի՞ որմնադիր կարող է 7 ժամում 7 մետր պատ շարել։

3-ը իրար հետ 3 ժամում շարում են 3մ. պատ, այսինքն 6 ժամում նրանք կարող են շարել 6մ. պատ իսկ վերջում նրանցից մեկը կշարի 1մ. պատ:

5. Տրված CD հատվածի վրա N և M կետերն նշված են այնպես, որ CD=13սմ, ND=10սմ, CM=7սմ։ Գտի՛ր NM հատվածի երկարությունը։

Եթե CD=13սմ, ND=10սմ => CN=13-10=3սմ
Եթե CD=13սմ, CM=7սմ => MD=13-7=6սմ
CN+NM+MD=13սմ 
3+NM+6=13
NM=13-(3+6)=4սմ

6. 3, 4, 5, 6 թվանշաններից յուրաքանչյուրը մեկական անգամ օգտագործելով՝ կազմիր 4-ի բաժանվող հնարավոր ամենամեծ քառանիշ թիվը։

5436

7. Երեք հաջորդական զույգ թվերի գումարը 48 է։ Գտի՛ր այդ թվերից ամենամեծը։

14+16+18=48

8. 2 վարդն ու 1 մեխակն արժեն 250 դրամ, իսկ 3 վարդն ու 2 մեխակը՝ 400 դրամ։ Գտի՛ր յուրաքանչյուր ծաղիկի արժեքը։

2x+1y=250
3x+2y=400

(x, y)=(100, 50)

9. Ի՞նչ թվանշանով է վերջանում բոլոր երկնիշ զույգ թվերի արտադրյալի և բոլոր երկնիշ կենտ թվերի արտադրյալի գումարը:

Կենտ

10. Առաջին խողովակով 1 ժամում ջրավազան է լցվում 24լ ջուր, իսկ երկրորդ խողովակով՝ 42լ։ Երկու խողովակի համատեղգործելու դեպքում, դատարկ ջրավազանը լցվումէ 25 ժամում։ Սկզբում բացեցին միայն երկրորդ խողովակը: 29 ժամ հետո այն փակեցին և բացեցին առաջին խողովակը: Դրանից քանի՞ ժամ հետո լցվեց ամբողջ ջրավազանը:

24+42=66լ (միասին 1ժ)
66×25=1650(լ)
29×42=1218(լ)
1650-1218=432 (լ մնաց)
432÷24=18(ժ)

Երրորդ մակարդակ

1. Արշավականներն օրական 8 ժամ հաստատուն արագությամբ քայլելով, 15 օրում կարող են անցնել 480կմ ճանապարհ։ Արշավականները օրական քանի՞ ժամ պետք է քայլեն նույն արագությամբ, որ 2 շաբաթում անցնեն 560կմ ճանապարհ։

15×8=120
480/120=4
560/4=140
140/14=10ժ.

2. Քանի՞ յոթանիշ թիվ կա, որոնց երկրորդ թվանշանը կենտ է, իսկ երրորդը՝ զույգ։

երկրորը՝ կենտ – 1, 3, 5, 7, 9; երրորդը՝ զույգ – 0, 2, 4, 6, 8 => 5×5=25

3. Ալենը, Դավիթը և Վահեն կանգնած են բակում։ Ալենն ասում է, որ Դավիթից երկու անգամ ավելի հեռու է, քան Վահեից, Դավիթն ասում է, որ Վահեից երկու անգամ ավելի հեռու է, քան Ալենից, իսկ Վահեն ասում է, որ Դավիթից երկու անգամ ավելի հեռու է, քան Ալենից։ Նրանցից առնվազն երկուսը ճիշտ են ասում։ Ո՞վ է ստում։

Ալենը

4. Քնարիկն ընտրել է խորանարդաձև տուփի գագաթներից մեկը: Դուք իրավունք ունեք նրան տալու հարցեր, որոնց նա պետք է պատասխանի «այո» կամ «ոչ» : Նվազագույնը քանի՞ հարց տալով կարող եք պարզել, թե ո՞ր գագաթն է նա ընտրել։

7, քանի որ հավանականությունը 7/8 է

5. Երկու քառակուսաձև թղթեր իրար վրա դրված են այնպես, որ նրանց ընդհանուր մասի մակերեսը կազմում է մի քառակուսու մակերեսի 2/5 մասը, իսկ մյուսի՝ 5/8 մասը։ Գտի՛ր այդ քառակուսիների կողմերի երկարությունների հարաբերությունը:

5/8

6. Ֆուտբոլի դաշտ դուրս եկող 11 հոգանոց թիմում պետք է ընտրել ավագ և նրա օգնական: Քանի՞ եղանակով է հնարավոր իրականացնել ընտրությունը։

11 հոգի կարող է լինել ավագ, իսկ 10 հոգի օգնական => 11×10=110

7. Տասանիշ թիվը գրելու համար կարող ենք օգտագործել 1, 2 և 3 թվանշանները, ընդ որում նույն թվի մեջ ցանկացած երկու հարևան թվանշանների տարբերությունը 1 է: Այս պայմաններին բավարարող քանի՞ թիվ կա:

1232123212
2321232123
3212321232
2123212321=> 4 եղանակով

8. MNK եռանկյան M գագաթից տարված ուղիղը հատում է NK կողմը E կետում, այնպես որ MN=NE, ∠NME=35 աստիճան, ∠KME=15 աստիճան: Գտեք MNK եռանկյան անկյունները։

MN=NE => <NME=<NEM=35°
<N=180°-(<NME + <NEM)=180°-70°=110°
<M=<NME+<EMK=35°+15°=50°
<K=180°-(<M+<N)=20°
<N=110°, <M=50°, <K=20°

9. 2×2 չափանի քառակուսու վանդակներից ամեն մեկը ներկում են սև կամ սպիտակ: Քառակուսին ներկելու քանի՞ հնարավոր տարբերակ կա:

Подпись отсутствует

14

10. Յանան ունի տարբեր չափեր ունեցող 5 խորանարդ: Երբ նա դասավորում է դրանք փոքրից մեծ, երկու հարևան խորանարդների բարձրությունների տարբերությունը միշտ ստացվում 2սմ: Մեծ խորանարդի կողմը հավասար է երկու ամենափոքր խորանարնդների կողմերի երկարությունների գումարին: Ինչի՞ է հավասար բոլոր 5 խորանարդներից կառուցված աշտարակի բարձրությունը:

14+12+10+8+6=50

March 28

Мартовский флешмоб по русскому языку

1. Март – первый весенний месяц․ В Древней Руси март в одно время был и первым месяцем года (как в римском календаре). Его дохристианское наименование известно в разных написаниях: сухыи, сухии, сухой. Связано оно с тем, что в это время деревья стояли ещё сухими после сильных зимних морозов․ Какие называния марта месяца вам еще известны, и что они означали?

После реформы этого календаря первый месяц года и весны стал мартусом (лат. Mars), в честь древнеримского бога Марса, отца Ромула. Марс был богом войны. 
В марте от земли теплый парок поднимается – отсюда появилось еще одно название – парник. 
Еще март назвали: солнечник, солногрей. В народе о нем говорили: каплюжник, капелюжница, капелюшница, капельки, капитель, капельник.

2. В русском языке есть слова, которые имеют одинаковое написание слева направо и наоборот: дед, радар, казак, заказ, кабак․ Как называются эти слова? Приведите свои примеры данных слов․

Такие слова называются палиндромами, например доход, тут, наворован, пуп, комок, кабак.

3. Название российской денежной единицы рубль связано с глаголом рубить, ведь поначалу деньгами на Руси были обрубки золотых или серебряных слитков. Как же на Руси называлась денежная елиница, которую рубили на несколько частей, чтобы получить рубль?

Гривну стали рубить на две части и она превратилась в рубль.

4. Расшифруй слова, найди среди них лишнее слово: игнак, акруч, артдьте, алнеп , ашкамор․

Книга, ручка, тетрадь, пенал. Лишнее слово-ашкамор (ромашка)

5. Комедия А․C․Грибоедова ,,Горе от ума,, по праву считается шедевром русской литературы, так как вместила в себя уникальное количество крылатых выражений и афоризмов, которые вот уже два века не изживают себя․ Прокомментируйте данные цитаты: Счастливые часов не наблюдают , Служить бы рад, прислуживаться тошно , Ах! злые языки страшнее пистолета․

Счастливые часов не наблюдают-когда человек счастлив, время для него течет незаметно.
Служить бы рад, прислуживаться тошно-служить на благо родины, иметь какое-либо воинское звание было бы в радость.
Ах! злые языки страшнее пистолета-разговоры про кого-либо, ранят не хуже пистолета. 

February 25

Մաթեմատիկայի ֆլեշմոբ

1. Տեղափոխելով լուցկու մեկ հատիկ` ստացի՛ր ճիշտ հավասարություն:

Подпись отсутствует

5+5-9=1

2. Երկու թվերի տարբերությունը 90 է, դրանցից մեկը 4 անգամ մեծ է մյուսից։ Գտի՛ր այդ թվերը։

3. Գտի՛ր այն բնական թվերի քանակը, որոնք 8-ի բաժանելիս քանորդում և մնացորդում նույն թիվն է ստացվում։

n/8=m(m), m<8 քանի որ մնացորդը պետք է փոքր լինի բաժանարարից: n=8m+m, m=1,2,3,4,5,6,7 => 7հատ

4. 8 փուչիկ գնելու դեպքում Կարենին 200 դրամ պակասում է, իսկ 5 փուչիկ գնելու դեպքում 1000 դրամ ավելանում է։ Որքա՞ն պետք է վճարել 6 այդպիսի փուչիկի համար։

x=400

6x=2400

5. Արշավի վեց մասնակիցներից քանի՞ ձևով կարող ենք ընտրել 1 առաջապահ և 1 հետապահ:

15

6. Տրված 6 քարտերը դասավորիր այնպես, որ ստանաս 5-ի պատիկ հնարավոր ամենամեծ թիվը, որի հազարավորների կարգում գրված թվանշանը 2 անգամ մեծ է տասնավորների կարգում գրված թվանշանից։

Подпись отсутствует

9681074325

6 հատ երեքի և թվաբանական գործողությունների միջոցով ինչպես ստանալ ամենափոքր քառանիշ թիվը:

(333×3)+(3:3)=1000

8. Խանութում կարտոֆիլը տեղավորեցին 5 կիլոգրամանոց և3 կիլոգրամանոց տոպրակների մեջ: Պարզվեց, որ բոլոր հինգ կիլոգրամանոց տոպրակները միասին նույն զանգվածն ունեն, ինչ բոլոր երեք կիլոգրամանոց տոպրակները միասին: Ամեն տեսակից քանի՞ տոպրակ կար, եթե տոպրակների ընդհանուր քանակը 24 է։

5 կիլոգրամ-9 հատ
3 կիլոգրամ-15 հատ

9. Լուծելով թվաբանական ռեբուսը, նշի՛ր Ա, Բ, Գ տառերի փոխարեն թաքնված թվանշանները: ԱԲ+ԲԳ+ԳԱ=ԱԲԳ

19+98+81=198

10. Հաշվի՛ր պատկերի մակերեսը:

Подпись отсутствует

600սմ²

February 10

Անգլերենի ֆլեշմոբ

Task 1. Let’s revise the formation of the Passive Voice. Present simple- am/is/are +pp, e.g. They speak English in London. – English is spoken in London. Past simple- was/were + pp, e.g. I opened the door- The door was opened. Present progressive – am/is/are being +pp, e.g. I am painting the house -The house is being painted. Future simple – will be+ pp, e.g. I will tell the story soon- The story will be told soon. Present perfect – have/has been + pp, Mary has done the tasks well.- The tasks have been done well. Rewrite the sentences using the Passive Voice.

1. The book will change your life.
Your life will be changed by the book.
2. They have postponed the concert.
The concert has been postponed by them.
3. My mother is making a cake.
The cake is being made by my mother.
4. The police caught the thief.
The thief was caught by the police.
5. Somebody is using the computer at this moment.
The computer is being used by somebody at this moment.
6. My mother cleans the house every day.
The house gets cleaned by my mother every day.
7. I sent an email to him a week ago.
An email was sent to him a week ago.
8. The secretary is preparing the papers now.
The papers are being prepared by the secretary now.
9. He has written many books during the war.
Many books have been written by him during the war.
10. I will not make a decision until the next morning.
A decision wont be made until the next morning.

Task 2. Complete the sentences with the following words – rainy, rusty, run, digest, speaking, spitting image.

1. The difficult thing about exams is that you always run out of time.

2. I can’ t tell you until I find time to digest all this information

3. The sensible thing to do would be to save money for a rainy day.

4. I used to speak English very well, but now I am a bit rusty.

5. He is the spitting image of his father, everyone thinks so.

6. I had a row with Ann, and now we are barely speaking.

Task 3. If you could make one important change to world today, what change would you make? Please give reasons, details, and examples to support your response.

I think the main problem is the destruction of nature. If nature were to take the lead, the number of deaths would decrease, just as humans would not starve to death.

February 10

Մայրենիի ֆլեշմոբ

1․ Գրաբար նախադասությունը դարձրո՛ւ աշխարհաբար: Ոչ հացիւ միայն կեցցէ մարդ, այլ ամենայն բանիւ, որ ելանէ ի բերանոյ Աստուծոյ։ (Մատթեոս Դ, 4)

Միայն հացով չի ապրի մարդ, այլ այն խոսքով, որ ելնում է Աստծո բերանից:

2․ Մխիթար Սեբաստացին իր կազմած բառարանը կոչել է Հայկազյան: Փորձի՛ր պարզել, թե բացի այդ անվանումից՝ Սեբաստացին էլ ինչպե՞ս է անվանել իր բառարանը:

«Սուրբ գիրք», «Նոր բառագիրք հայկազեան լեզուի»

3. Գրի՛ր միայն արևմտահայերենին հատուկ բառերը կամ բառաձևերը: «Դաշտի ճամբու մը վըրան, կամ ըստորոտը լերան, ուղեւորին Ժամանմանը սպասող հիւղն ըլլայի»:

Ճամբու մը, ըստորոստ, լերխն, հիւղն, ըլլայ։

4. Բացատրի՛ր տրված դարձվածքների իմաստները: «Ձեռ ու ոտից ընկնել, կատու դառնալ, կարճ խելք, հաց ու պանիր ուտել, մեկ մարդու նման»:

Ձեռ ու ոտից ընկնել — Ֆիզիկական
աշխատանքի անընդունակ լինել;
Կատու դառնալ — Հնազանդվել, խեղճանալ;
Կարճ խելք — Հեռուն չտեսնող, անհեռատես;
Հաց ու պանիր ուտել — Կենսափորձ
ձեռք բերել:

5. Տրված բառերից ո՞րը գինու աման չէ՝ քոցի, տիկ, կարաս, կափույր, թակույկ, կահույր, իսկ ո՞րը գինի լցնողը չէ՝ մատռվակ, գինեմատույց, մատակարար, գինեբաշխ, տակառապետ, թասատու, սաղի:

Կափույր,
Մատակարար

6. Դո՛ւրս գրիր ճիշտ ձևերը․ հարգանքներով-հարգանքով, բազմիցս-բազմիցս անգամ, սովորացնել-սովորեցնել, ներեղություն-ներողություն, ի շնորհիվ-շնորհիվ, պայթեցնել-պայթացնել, կրկին-կրկին անգամ, հիսուն-հիցուն։

Հարգանքով, բազմիցս, սովորեցնել, ներողություն, ի շնորհիվ, պայթեցնել, կրկին, հիսուն։

7․ Գրի՛ր «Կարդում ենք Տերյան, Թումանյան, Չարենց» ստուգատեսի քո նախընտրած հեղինակի մասին։

Հովհաննես Թումանյանը ծնվել է 1869 թվականի փետրվարի 19-ին, Լոռվա Դսեղ գյուղում: Գրել է բանաստեղծություններ, պոեմներ, քառյակներ, բալլադներ, պատմվածքներ ու հեքիաթներ, ակնարկներ, քննադատական ու հրապարակախոսական հոդվածներ, կատարել է թարգմանություններ, մշակել է «Սասնա ծռեր» դյուցազնավեպի «Սասունցի Դավիթ» ճյուղը։ Համարվում է ամենայն հայոց մեծ բանաստեղծ: Սովորել է Դսեղի ծխական դպրոցում շարունակել Ջալալօղլու անվան դպրոցում ապա Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում: Թումանյանի ստեղծագործությունների հիման վրա նկարահանվել են մի շարք ֆիլմեր, ինչպես նաև ստեղծվել են Անուշ և Ալմաստ օպերաները՝ հիմնված Թումանյանի ստեղծագործությունների վրա։ Մահացել է ռակի պատճառով:

December 28

Ռուսերենի ֆլեշմոբ

1.Это Рождественский венок. Его ставят на стол с декабря. За четыре недели (четыре воскресенья) до Рождества начинается Адвент (от лат. Adventus — пришествие) — это время ожидания Рождества. В каждое воскресенье Адвента зажигается по одной свече, а в последнее четвертое воскресенье горят уже четыре свечи одновременно. Каждая имеет свое значение: первая — Свеча пророчества, вторая — Вифлеемская свеча, третья — Свеча пастухов, четвертая — Ангельская свеча. В этой стране обычно отмечают Рождество 24 декабря. Назовите страну.

Подпись отсутствует

Германия

2.Где впервые появились елочные игрушки из стекла?

В Саксонии

3.Ребусы по русскому языку. Разгадайте ребусы :

Подпись отсутствует
Глагол
Подпись отсутствует
Подлежащее
Подпись отсутствует
Прилагательное

4.В Россию Новый Год принес Пётр I в 1700 году. Кроме того, он издал указ, в котором говорилось, что каждый человек должен справлять Новый Год. Что было с тем, кто ослушивался этого указа?

За неповиновение взимался штраф

5.Отметьте правильные варианты ответов: Будет мороз, если…

Кошка поёт песни

Кошка свернулась клубочком

Кошка прячет мордочку

Какие утверждения верны?

«К зиме лоси готовят себе постоянное жилище»

«Хомяки принадлежат к типу самых запасливых животных»

«Медведи зимой поют тихую песню»

От чего зависит скорость падения снежинок на землю?

От массы снежинок

Формы снежинок

Размера снежинок

December 11

Բնագիտության ֆլեշմոբ

Առաջադրանք 1. Բացատրե’ք, թե ինչ է ուսումնասիրում բնակչության աշխարհագրությունը։

Բնակչության աշխարհագրությունը ուսումնասիրում է բնակչության և բնակավայրերի կազմն ու տեղաբաշխումը։

Առաջադրանք 2. Կոնկրետ օրինակով ցո’ւյց տվեք նորագույն ժամանակներում աշխարհի բնակչության աճի տեմպի գործընթացը։

Ժողովրդագրության մեջ աշխարհի բնակչությունը ներկայումս ապրող մարդկանց ընդհանուր քանակն է և ըստ հաշվարկների 2019 թվականի ապրիլին կազմում էր 7,7 միլիարդ։ Մարդկության պատմությանը պահանջվել է ավելի քան 200.000 տարի, որպեսզի աշխարհի բնակչությունը հասնի 1 միլիարդի և դրանից հետո միայն 200 տարի, որպեսզի հասնի 7 միլիարդի։

Առաջադրանք 3. Թվարկել բնակչության տարաբնակեցման վրա ազդող գործոնները։

Երկրագնդի բնակչության տարաբնակեցման վրա ազդող գործոնները` տնտեսական,
բնական, ժողովրդագրական, պատմական:

Առաջադրանք 4.Աշխարհի բնակչության թվի աճի հետևանքով ի՞նչ հիմնախնդիրներ են առաջանում։

Ըստ գիտնականների աշխարհի բնակչության աճի հետևանքով ի հայտ կգան տնտեսական ու սոցիալական բազում մարտահրավերներ ու սպառնալիքներ:

Առաջադրանք 5. Մեկնաբանել, արդյո՞ք բնակչության թվի աճը սպառնում է մարդկության գոյությանը։

Օրինակ ըստ գիտնականների հաշվարկների բնակչության թվի աճը կարող է հանգեցնել լուրջ խնդիրների՝ մասնավորապես սննդի և այլ առաջին անհրաժեշտության ապրանքատեսակների պահանջարկը։ Այդ իսկ պարտճառով բնակչության թվի աճը կարող է սպառնալ մարդկության գոյությանը։

November 28

Մաթեմատիկայի ֆլեշմոբ

Երկրորդ մակարդակ

1. Տասը լիտր աղաջուր պատրաստելու համար անհրաժեշտ է կես կիլոգրամ աղ։ Սովորողները Թթուդրիկին որքա՞ն աղ պետք է օգտագործեն՝ ութ ու կես լիտր աղաջուր պատրաստելու համար։

10լ-0,5կգ

8,5լ-?

8.5*0.5/10=0.425կգ=425գ

2. Գտնելով օրինաչափությունը՝ լրացրո՛ւ բաց թողնված թիվը՝ 8, 18, 38, 78,___, 318:

18-8=10

18+(10+10)=38

38-18=20

38+(20+20)=78

78-38=40

78+(40+40)=158

3. Գտի՛ր շրջանով ծածկված թիվը:

Подпись отсутствует

Բազմապատկում ենք անկյունները՝

5*6=30

8*3=24

5*8=40

6*3=18

4. Կ, ո, դ տառերից յուրաքանչյուրին համապատասխանում է 0-ից 9 թվանշաններից որևէ մեկը: Բացի՛ր կողպեքը՝ օգտվելով հետևյալ հուշումներից․ 682 թվի մեջ թվանշաններից մեկը ճիշտ է գրված և իր տեղում է (ճիշտ կարգում է), 614 թվի մեջ թվանշաններից մեկը ճիշտ է գրված, սակայն իր տեղում չէ (ճիշտ կարգում չէ), 260 թվի մեջ թվանշաններից երկուսը ճիշտ են գրված, սակայն իրենց տեղերում չեն (ճիշտ կարգերում չեն), 738 թվի մեջ ճիշտ թվանշաններ գրված չեն, 438 թվի մեջ թվանշաններից մեկը ճիշտ է գրված և իր տեղում է (ճիշտ կարգում է):

Подпись отсутствует

462

5. Եթե բերքահավաքին հավաքած դեղձը բաժանենք 2 հավասար մասի, ապա 1 դեղձ կավելանա։ Հետաքրքիրն այն է, որ եթե հավաքած դեղձերը բաժանենք 3, 4, 6 կամ 7 հավասար մասերի, ապա ամեն դեպքում կավելանա ևս 1 դեղձ։ Հինգ հավասար մասի բաժանելու դեպքում ոչ մի դեղձ չի ավելանա։ Բերքահավաքին ամենաքիչը քանի՞ դեղձ հավաքեցին։

85/5=17(առանց մնացորրդ)

85/3=28(1 մնացորդ)

85/4=21(1 մնացորդ)

85/6=14(1 մնացորդ)

85/7=42(1 մնացորդ)

85/2=42(1 մնացորդ)

6. Յոթ հատ 9-ի և թվաբանական գործողությունների միջոցով ստացի՛ր ամենափոքր եռանիշ թիվը։

(9:9+99)+(9-9):9=100

7. Նարնջագույն ներկ ստանալու համար պետք է իրար խառնել կարմիր և դեղին ներկերն այնպես, որ դեղինը 3 անգամ շատ լինի կարմիրից։ Ամենաշատը որքա՞ն նարնջագույն ներկ կարող ենք ստանալ, եթե ունենք 3 կգ կարմիր և 3 կգ դեղին ներկ։

1կգ+3կգ=4կգ

8. Առաջին արկղը երկրորդից 7 անգամ ծանր է, իսկ երկրորդը առաջինից 90 կգ-ով թեթև է։ Գտի՛ր առաջին արկղի զանգվածը:

x=7y; y=x-90

y=7y-90

-6y=-90

y=15; x=7y

x=7*15

x=105

(x, y)=(105, 15)

Պատ՝ 105։

9. Չորսի բաժանվող քանի՞ եռանիշ թիվ կարող ես կազմել միայն 0, 1, 2, 5 թվանշանները օգտագործելով, եթե թվերից յուրաքանչյուրի գրառման մեջ թվանշանները չեն կարող կրկնվել։

120, 520, 512, 152՝ 4 թիվ

10. Գտի՛ր 1000-ից փոքր այն բնական թվերի քանակը, որոնք 5-ի բաժանելիս մնացորդում ստացվում է 2:

180